เดือยหมุน ฉากแบบต่างๆ (Resolve Pins, Connecting Bracket)

ฉากยึด มีหน้าที่ยึดแผ่นไม้ หรือแผ่นเหล็ก เข้าด้วยกัน จะยึดเป็นมุมฉาก หรือต่อชนกันก็ได้ แต่ควรคำนึงถึงความแข็งแรงในการรับน้ำหนัก การจับยึดที่แน่นหนาเพียงพอต่อการนำไปใช้งาน ซึ่งสินค้ามีหลายขนาดให้เลือก เหมาะสำหรับใช้งานภายใน ไม่ถูกฝน หรือความชื้นเป็นระยะเวลานาน

ตะขอแขวนกรอบรูป

หูแขวนกรอบรูป 2 รู

ตะขอแขวนกรอบรูป

หูแขวนกรอบรูป 1 รู

เดือยหมุน ฉากแบบต่างๆ

แป้นสี่เหลี่ยม สีรุ้ง

เดือยหมุน ฉากแบบต่างๆ

ฉากแบน 90 180 สีรุ้ง

เดือยหมุน ฉากแบบต่างๆ

ฉากแบน 90 150 สีรุ้ง

เดือยหมุน ฉากแบบต่างๆ

แป้นวงรี แบบบาง ซิ้งค์ขาว

เดือยหมุน ฉากแบบต่างๆ

แป้นสี่เหลี่ยม 8 รู สีรุ้ง

เดือยหมุน ฉากแบบต่างๆ

แป้นเหลี่ยม 4 รูเฉียง สีรุ้ง

เดือยหมุน ฉากแบบต่างๆ

แป้นเหล็กกลม 60มม. สีรุ้ง

เดือยหมุน ฉากแบบต่างๆ

แป้นกากบาท สีรุ้ง

เดือยหมุน ฉากแบบต่างๆ

แป้นเหลี่ยม หนา 1.6 มม.

เดือยหมุน ฉากแบบต่างๆ

แป้นวงกลม 1 มม. สีนิเกิ้ล

เดือยหมุน ฉากแบบต่างๆ

แป้นวงรี เกลียวหมุน สีรุ้ง

เดือยหมุน ฉากแบบต่างๆ

แป้นวงรี หนา 2มม. สีรุ้ง