บ้าน คอนโดมิเนียม หรือที่อยู่อาศัย มีพื้นที่ใช้สอยจำกัด แต่เราจำเป็นต้องมีสิ่งของเฟอร์นิเจอร์ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้ชีวิตประจำวัน คำตอบคือต้องสรรหาเฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็ก, สามารถพับ วางซ้อน ซ่อน ขยายออกได้ หรือประเภท Multifunction เพื่อให้เข้ากับพื้นที่เล็กๆได้
     

     ที่บริษัทฟิวเจอร์เทคฯ เราได้คัดสรรสินค้าสำหรับประหยัดพื้นที่ ที่ดีและเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน คุณจะได้พบกับโต๊ะทำงาน เปลี่ยนเป็นโต๊ะทานอาหารสำหรับสังสรรค์กับเพื่อนๆ ด้วยโต๊ะตัวเดียวกัน เมื่อใช้เสร็จแล้วสามารถพับขาดันเข้าไปเก็บซ่อน เพื่อให้มีพื้นที่กว้างขวางเช่นเดิม หรือจะเป็นโต๊ะกลางสามารถปรับดึงขึ้น กางออก ก็จะเป็นโต๊ะขนาดใหญ่สำหรับแขก ทำงาน รับประทานอาหารได้หลายคน และยังมีขาโต๊ะปรับระดับขึ้นเมื่อต้องการใช้งาน เมื่อเลิกใช้ก็ปรับลดระดับลงจนเสมอพื้น ก็สามารถใช้เป็นที่นอน ที่ทำกิจกรรมต่างๆได้ มากขึ้น ด้วยสินค้าเหล่านั้นจะทำให้คุณใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกและไม่รู้สึกอึดอัดแต่อย่างใด