แป้นแม่เหล็ก 1 รู สีซิ้งค์ขาว

แป้นยึด แผ่นยึด เหล็กยึดไม้
No.PE01-ZN1

แป้นแม่เหล็ก 1 รู
– หนา 1.4 มม.
– สีซิ้งค์ขาว

สอบถามสั่งซื้อ