ฉากเหล็ก 4 รู สีรุ้ง

ฉากเหล็กเข้ามุมตู้
No.PB07-20-YE

ฉากเหล็ก
– 4 รู
– ขนาด 24x41x2 มม.
– สีรุ้ง

สอบถามสั่งซื้อ