ฉากล็อค 5 รู สีซิ้งค์ขาว

ฉากเหล็กเข้ามุมตู้
No.PB08-16-ZN

ฉากล็อค
– 5 รู
– ขนาด 32x32x1.6 มม.
– สีซิ้งค์ขาว

สอบถามสั่งซื้อ