แป้นวงรี เกลียวหมุน สีรุ้ง

แป้นยึด แผ่นยึด เหล็กยึดไม้
No.PE02-YE-10

แป้นวงรี เกลียวหมุน
– M10 20x50x2 มม.
– สีรุ้ง

สอบถามสั่งซื้อ