ฉากเหล็ก 4 รู หนา 1.2 มม.

ฉากเหล็กเข้ามุมตู้
No.PB07-12

ฉากเหล็ก
– 4 รู
– หนา 1.2 มม.
– ขนาด 21x40x1.2 มม.
– สีดำ, สีรุ้ง, สีซิ้งค์ขาว

No.PB07-12-BL, PB07-12-YE, PB07-12-ZN

สอบถามสั่งซื้อ