ป้ายชื่อ ใหญ่ สีดำ-เหลือง

ป้ายชื่อโลหะ กรอบป้ายชื่อลิ้นชัก
No.CHD04-AB

ช่องเสียบป้ายชื่อ ป้ายชื่อขนาดใหญ่
– ขนาด 32x82x1 มม.
– สีดำ-เหลือง

 

 

สอบถามสั่งซื้อ