แป้นสี่เหลี่ยม 8 รู สีรุ้ง

แป้นยึด แผ่นยึด เหล็กยึดไม้
No.PE09-YE

แป้นสี่เหลี่ยม
– 8 รู
– ขนาด 60x116x2 มม.
– สีรุ้ง

สอบถามสั่งซื้อ