ฉากเหล็กรับชั้น แบบตรง สีรุ้ง

ฉากเหล็กเข้ามุมตู้
No.BHD01-YE

ฉากเหล็กรับชั้น
– แบบตรง หนา 2 มม.
– สีรุ้ง

สอบถามสั่งซื้อ