ฉากเหล็ก หนา 2 มม.

ฉากเหล็กเข้ามุมตู้
No.PB13

ฉากเหล็ก
– หนา 2 มม.
– ขนาด 12x100x2 มม.
– สีดำ, สีซิ้งค์ขาว

No.PB13-BL, PE13-ZN

สอบถามสั่งซื้อ