แป้นสี่เหลี่ยม เจาะ 4 รู สีรุ้ง

แป้นยึด แผ่นยึด เหล็กยึดไม้
No.PE15-YE

แป้นสี่เหลี่ยม
– เจาะ 4 รู
– ขนาด 20x96x2 มม.
– สีรุ้ง

สอบถามสั่งซื้อ