ฉากเว้า 4 รู สีรุ้ง

ฉากเหล็กเข้ามุมตู้
No.PB07-08

ฉากเว้า
– 4 รู
– ขนาด 43x18x0.8 มม.
– สีรุ้ง

สอบถามสั่งซื้อ