บานพับซ่อนฉากหมุน 12 มม. ซิ้งค์ขาว

เดือยหมุน ฉากหมุน
No.BHS01-12-ZN

บานพับซ่อนฉากหมุน
– ขนาด 12 มม.
– สีซิ้งค์ขาว

สอบถามสั่งซื้อ