ฉากยึดโต๊ะ หนา 2.5 สีรุ้ง

ฉากเหล็กเข้ามุมตู้
No.PB15-YE

ฉากยึดโต๊ะ
– หนา 2.5 มม.
– ขนาด 17x25x69x2.5 มม.
– สีรุ้ง

สอบถามสั่งซื้อ