แป้นกากบาท สีรุ้ง

แป้นยึด แผ่นยึด เหล็กยึดไม้
No.PE08-YE

แป้นกากบาท
– ขนาด 85×85 มม.
– สีรุ้ง

สอบถามสั่งซื้อ