แป้นวงรี แบบบาง ซิ้งค์ขาว

แป้นยึด แผ่นยึด เหล็กยึดไม้
No.PE11-ZN

แป้นวงรี แบบบาง
– ขนาด M6x15x40x1.2 มม.
– ซิ้งค์ขาว

สอบถามสั่งซื้อ