แป้นสี่เหลี่ยม สีรุ้ง

แป้นยึด แผ่นยึด เหล็กยึดไม้
No.PE14-YE

แป้นสี่เหลี่ยม
– ขนาด 30x50x1.9 มม.
– สีรุ้ง

สอบถามสั่งซื้อ