แป้นวงกลม 1 มม. สีนิเกิ้ล

แป้นยึด แผ่นยึด เหล็กยึดไม้
No.PE03-NI

แป้นวงกลม
– ขนาด 1 มม.
– สีนิเกิ้ล

สอบถามสั่งซื้อ