ฉากกุญแจ 2 รู สีนิเกิ้ล

ฉากเหล็กเข้ามุมตู้
No.PB02-NI

ฉากกุญแจ 2 รู
– ขนาด 8x14xx38x0.7 มม.
– สีนิเกิ้ล

สอบถามสั่งซื้อ