ฉากเหล็ก 2 รู สีรุ้ง

ฉากเหล็กเข้ามุมตู้
No.PB04-YE

ฉากเหล็ก
– 2 รู
– ขนาด 18x20x20x1.2 มม.
– สีรุ้ง

สอบถามสั่งซื้อ