ฉากหมุนเดือยยาว 12 mm. แบบไม่มีฉาก สีรุ้ง

เดือยหมุน ฉากหมุน
No.BHD03-12-YE-P

ฉากหมุน เดือยยาว
– ไม่มีฉาก
– ขนาด 12 มม.
– สีรุ้ง

 

สอบถามสั่งซื้อ