ฉากหมุนเดือยยาว 12 mm. สีรุ้ง

เดือยหมุน ฉากหมุน
No.BHD03-12-YE

ฉากหมุน เดือยยาว
– ขนาด 9, 12 มม.
– สีรุ้ง

No.BHD03-09-YE, No.BHD03-12-YE

สอบถามสั่งซื้อ