แป้นวงรี หนา 2มม. สีรุ้ง

แป้นยึด แผ่นยึด เหล็กยึดไม้
No.PE02-YE

แป้นวงรี หนา 2มม.
– ขนาด M6x20x38 มม.
– สีรุ้ง

No.PE02-YE-06, PE02-YE-08

สอบถามสั่งซื้อ