แป้นแม่เหล็ก 2 รู สีซิ้งค์ขาว

แป้นยึด แผ่นยึด เหล็กยึดไม้
No.PE01-ZN2

แป้นแม่เหล็ก
– 2 รู
– ขนาด 45x12x2 มม.
– สีซิ้งค์ขาว

สอบถามสั่งซื้อ