ฉากเหล็ก หนา 1.8 ซิ้งค์ขาว

ฉากเหล็กเข้ามุมตู้
No.PB18-ZN

ฉากเหล็ก
– หนา 1.8 มม.
– ขนาด 29x48x76x1.8 มม.
– ซิ้งค์ขาว

สอบถามสั่งซื้อ