แป้นเหลี่ยม 4 รูเฉียง สีรุ้ง

แป้นยึด แผ่นยึด เหล็กยึดไม้
No.PE08-YE

แป้นเหลี่ยม
– 4 รูเฉียง คว้านเตเปอร์
– ขนาด 40x76x2 มม.
– สีรุ้ง

สอบถามสั่งซื้อ