ฉากเหล็ก หนา 2 มม. ซิ้งค์ขาว

ฉากเหล็กเข้ามุมตู้
No.PB12-ZN

ฉากเหล็ก
– หนา 2 มม.
– ขนาด 12x50x2 มม.
– ซิ้งค์ขาว

สอบถามสั่งซื้อ