ฉากแบบ 90 ซิ้งค์ขาว ซิ้งค์ขาว

แป้นยึด แผ่นยึด เหล็กยึดไม้
No.PE13-ZN

ฉากแบน 90
– ขนาด 50×50 มม., 15x100x2 มม.
– สีซิ้งค์ขาว

No.PE13-ZN-50 PE13-ZN-100

สอบถามสั่งซื้อ