ฉากเหล็กรับชั้น แบบงอ สีรุ้ง

ฉากเหล็กเข้ามุมตู้
No.BHD02-YE

ฉากเหล็กรับชั้น
– แบบงอ หนา 2 มม.
– สีรุ้ง

สอบถามสั่งซื้อ