บานพับซ่อนเดือยมน สีรุ้ง

เดือยหมุน
No.BHS02-12-YE

บานพับซ่อนเดือยมน
– ขนาด 14x26x2 มม.
– สีรุ้ง

สอบถามสั่งซื้อ