ฉากเหล็ก หนา 2.8 สีนิเกิ้ล

ฉากเหล็กเข้ามุมตู้
No.PB16-NI

ฉากเหล็ก
– หนา 2.8 มม.
– ขนาด 14x27x2.8 มม.
– สีนิเกิ้ล

สอบถามสั่งซื้อ