ป้ายชื่อเล็ก สีดำ-เหลือง

ป้ายชื่อโลหะ กรอบป้ายชื่อลิ้นชัก
No.CHD03-AB

กรอบใส่ป้ายชื่อ ป้ายชื่อ ขาดเล็ก
– ขนาด 20x60x0.8 มม.
– สีดำ-เหลือง

สอบถามสั่งซื้อ