ฉากแบน 90 150 สีรุ้ง

แป้นยึด แผ่นยึด เหล็กยึดไม้
No.PE13-YE-150

ฉากแบน 90
– ขนาด 35x150x2 มม.
– สีรุ้ง

สอบถามสั่งซื้อ