ฉากล็อคลิ้นชัก สีซิ้งค์ขาว

ฉากเหล็กเข้ามุมตู้
No.PB10-ZN

ฉากล็อคลิ้นชัก
– ขนาด 14x29x1.2 มม.
– สีซิ้งค์ขาว

สอบถามสั่งซื้อ