ฉากล็อคลิ้นชัก 2 รู สีรุ้ง

ฉากเหล็กเข้ามุมตู้
No.PB09-YE

ฉากล็อคลิ้นชัก
– 2 รู แบบบาง
– ขนาด 14x31x0.6 มม.
– สีรุ้ง

สอบถามสั่งซื้อ