ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์ (Furniture Castors)

เหมาะกับงานทั่วไปที่ไม่รับน้ำหนักมากเหมือนงานอุตสาหกรรมหนัก แต่เน้นงานอุตสาหกรรมเบา เช่นงานเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการความสวยงาม น้ำหนักเบา คล่องตัว และมีเสียงที่ไม่ดังมากระหว่างใช้งาน เป็นต้น

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

No.CF1.5R-BL ล้อวิ่งทางเดียว 1.5″ สีดำ

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

No.CF1G-N ล้อแป้น 1″ แก้มแบน แป้นซิ้งค์ขาว

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

No.CF2.5G-L-GR ล้อแป้น 2.5″ เทา-ดำ มีเบรค

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

No.CF2.5G-N-GR ล้อแป้น 2.5″ เทา-ดำ

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

No.CF3G-N-GR ล้อแป้น 3″ แก้มแบน ดำ-เทา

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

No.CF3G-L-GR ล้อแป้น 3″ แก้มแบน ดำ-เทา มีเบรก

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

No.CF4G-N-GR ล้อแป้น 4″ เทา-ดำ

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

No.CF4G-L-GR ล้อแป้น 4″ เทา-ดำ มีเบรก

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

NO.CI20GP-U-L ล้อบอล PVC 2″ แป้นซิ้งค์ มีเบรค

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

No.CI20GP-U-N ล้อบอล PVC 2″ แป้นซิ้งค์ ไม่มีเบรค

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

No.CI20GR-U-LN ลูกล้อแบน PVC 2″ แป้นซิ้งค์

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

No.CI20GR-U-L ลูกล้อแบน PVC 2″ ฐานแป้น มีเบรค

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

No.CI20GR-U-N ลูกล้อแบน PVC 2″ ฐานแป้น ไม่มีเบรค

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

NO.CI30GT-H-L ล้อยางกระทะแป้น 3″ แก้มแบน มีเบรค

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

NO.CI30GT-H-N ล้อยางกระทะแป้น 3″ แก้มแบน ไม่มีเบรค

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

NO.CI20FN-U-F ลูกล้อไนล่อน 2″ แป้นซิ้งค์ ไม่มีเบรค

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

No.CF2G-N ล้อแป้น 2″ แก้มแบน ไม่มีเบรค

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

No.CF2G-L ล้อแป้น 2″ แก้มแบน มีเบรค

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

No.CF2G-LN ชุดล้อแป้น 2″ แก้มแบน มีเบรค+ไม่มีเบรค

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

No.CF4G-N-CH ล้อแป้น 4″ เสื้อดำ ฝาประกบโครเมี่ยม

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

No.CF3G-L ล้อแป้น 3″ แก้มแบน สีดำ มีเบรค

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

No.CF3G-N ล้อแป้น 3″ แก้มแบน สีดำ ไม่มีเบรค

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

No.CF3G-LS-BL ล้อแป้น 3″ (ผอม) แก้มแบน สีดำ มีเบรค

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

No.CF3G-NS-BL ล้อแป้น 3″ (ผอม) แก้มแบน สีดำ ไม่มีเบรค

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

No.CF1.5G-L ล้อแป้น 1.5″ แก้มแบน มีเบรค

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

No.CF1.5G-N ล้อแป้น 1.5″ แก้มแบน ไม่มีเบรค

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

No.CF1.5GC-N ล้อแป้น 1.5″ แก้มนูน ไม่มีเบรค

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

No.CF1.5GC-L32 ล้อแป้น 1.5″ แก้มนูน มีเบรค

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

No.CF1.5GC-LN32 ล้อแป้น 1.5″ แก้มนูน (มีเบรค + ไม่มีเบรค)

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

No.CF1.5G-L92 ล้อแป้น 1.5″ แก้มแบน N92 มีเบรค

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

No.CF1.5G-N92 ล้อแป้น 1.5″ แก้มแบน N92 ไม่มีเบรค

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

No.CF1.5G-N92YE ล้อแป้น 1.5″ แก้มแบน N92 แป้นรุ้ง

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

No.CF1.5GC-NGR ล้อแป้น 1.5″ แก้มนูน ไม่มีเบรค

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

No.CI20GN-T-N ลูกล้อไนล่อน 2″ แป้นซิ้งค์ ไม่มีเบรค

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

NO.CI20GN-H-L ลูกล้อไนล่อน 2″ ฐานแป้น มีเบรค

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

NO.CI20GN-H-N ลูกล้อไนล่อน 2″ ฐานแป้น ไม่มีเบรค

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

NO.CI15FN-H-F ลูกล้อไนล่อน 1.5″ ฐานแป้น ทางเดียว

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

NO.CI20GN-U-LN ลูกล้อไนล่อน 2″ แป้นซิ้งค์

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

NO.CI20GN-U-L ลูกล้อไนล่อน 2″ แป้นซิ้งค์ มีเบรค

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

No.CI20GN-U-N ลูกล้อไนล่อน 2″ แป้นซิ้งค์ ไม่มีเบรค

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

No.CI20GR-H-N ลูกล้อแบน PVC 2″ ฐานแป้น ไม่มีเบรค

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

NO.CI25GN-U-L ลูกล้อไนล่อน 2.5″ แป้นซิ้งค์ มีเบรค

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

NO.CI25GN-U-N ลูกล้อไนล่อน 2.5″ แป้นซิ้งค์ ไม่มีเบรค

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

NO.CI30GN-U-L ลูกล้อไนล่อน 3″ แป้นซิ้งค์ มีเบรค

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

NO.CI30GN-U-N ลูกล้อไนล่อน 3″ แป้นซิ้งค์ ไม่มีเบรค

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

No.CI30GR-H-L ลูกล้อแบน PVC 3″ แป้นซิ้งค์ มีเบรค

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

No.CI30GR-H-N ลูกล้อแบน PVC 3″ แป้นซิ้งค์ ไม่มีเบรค

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

No.CI30GT-RAB-LN ลูกล้อยางกระทะ 3″ ฐานแป้น สีดำ-เหลือง

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

NO.CI25GR-U-N ลูกล้อแบน PVC 2.5″ แป้นซิ้งค์ ไม่มีเบรค

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

NO.CI25GT-H-F ลูกล้อยางกระทะ 2.5″ ฐานแป้น ล้อตาย

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

NO.CI25GT-H-L ลูกล้อยางกระทะ 2.5″ ฐานแป้น มีเบรค

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

No.CF1.5G-LNWH ล้อแป้น 1.5″ แก้มแบน (มีเบรค + ไม่มีเบรค)

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

No.CF1.5G-LNGR ล้อแป้น 1.5″ แก้มนูน (มีเบรค + ไม่มีเบรค)