NO.CI20GN-H-N ลูกล้อไนล่อน 2″ ฐานแป้น ไม่มีเบรค

NO.CI20GN-H-N
ลูกล้อไนล่อน 2″ ฐานแป้น มีเบรค

รายละเอียด

– แบบธรรมดาไม่มีเบรค และแบบมีเบรค
– ลูกล้อกลมสีขาว แป้น
– ลูกล้อไนล่อน
– รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 40 Kg.

 

รุ่นย่อย
– CI20GN-H-N : ไม่มีเบรค
– CI20GN-H-L : มีเบรค

 

สอบถามสั่งซื้อ