ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์ เหมาะกับงานทั่วไปที่ไม่รับน้ำหนักมากเหมือนงานอุตสาหกรรมหนัก แต่เน้นงานอุตสาหกรรมเบา เช่นงานเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการความสวยงาม น้ำหนักเบา คล่องตัว และมีเสียงที่ไม่ดังมากระหว่างใช้งาน เป็นต้น

Showing all 23 results

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

ล้อบอลพีวีซี แป้นซิ้งค์ 2″

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

ล้อบอลพีวีซี แป้นซิ้งค์ 2″ มีเบรค

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

ล้อยาง แป้งซิ้งค์ 2″

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

ล้อยาง แป้นซิ้งค์ 2″ มีเบรค

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

ล้อวิ่งทางเดียว 1.5″ สีดำ

ลูกล้อ แบบเกลียว

ล้อเกลียว 3.5″ เทา-ดำ

ลูกล้อ แบบเกลียว

ล้อเกลียว 4″ เทา-ดำ

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

ล้อแป้น 2.5″ เทา-ดำ

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

ล้อแป้น 2.5″ เทา-ดำ มีเบรค

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

ล้อแป้น 2″ ไม่มีเบรค

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

ล้อแป้น 3″ แก้มแบน ดำ-เทา

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

ล้อแป้น 4″ เทา-ดำ

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

ล้อไนล่อน แป้นซิ้งค์ 2″

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

ล้อไนล่อน แป้นซิ้งค์ 2″ มีเบรค

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

ลูกยางกะทะ แป้น 3″

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, ลูกล้อเก้าอี้

ลูกยางกะทะ แป้น 3″ มีเบรค