No.CF1.5G-LNGR ล้อแป้น 1.5″ แก้มนูน (มีเบรค + ไม่มีเบรค)

NO.CF1.5G-LNGR
ล้อแป้น 1.5″ แก้มนูน (มีเบรค + ไม่มีเบรค)

รายละเอียด
– แบบธรรมดาไม่มีเบรค และแบบมีเบรค
– ลูกล้อกลมสีเทา แก้มนูน
– รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 25 Kg.

 

 

สอบถามสั่งซื้อ