NO.CI25GN-U-L ลูกล้อไนล่อน 2.5″ แป้นซิ้งค์ มีเบรค

NO.CI25GN-U-L
ลูกล้อไนล่อน 2.5″ แป้นซิ้งค์ มีเบรค

รายละเอียด

– แบบธรรมดาไม่มีเบรค และแบบมีเบรค
– ลูกล้อไนล่อนสีขาว แป้นซิ้งค์
– รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 45 Kg.

 

รุ่นย่อย
– CI25GN-U-N : ไม่มีเบรค
– CI25GN-U-L : มีเบรค

 

สอบถามสั่งซื้อ