No.CI20AN-U-L ลูกล้อไนล่อน 2″ แบบเกลียว มีเบรค

NO.CI20AN-U-L
ลูกล้อไนล่อน 2″ แบบเกลียว มีเบรค

– แบบธรรมดาไม่มีเบรค และแบบมีเบรค
– ลูกล้อกลมสีขาว แบบเกลียว
– รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 40 Kg.

รุ่นย่อย
– CI20AN-U-N : แบบเกลียว ไม่มีเบรค
– CI20AN-U-L : แบบเกลียว มีเบรค

 

สอบถามสั่งซื้อ