NO.CI20FN-U-F ลูกล้อไนล่อน 2″ แป้นซิ้งค์ ไม่มีเบรค

NO.CI20FN-U-F
ลูกล้อไนล่อน 2″ ฐานแป้นซิ้งค์ ไม่มีเบรค

– แบบธรรมดาไม่มีเบรค
– ลูกล้อกลมสีขาว ฐานแป้นซิ้งค์
– รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 40 Kg.

 

 

สอบถามสั่งซื้อ