No.CF3G-NS-BL ล้อแป้น 3″ (ผอม) แก้มแบน สีดำ ไม่มีเบรค

NO.CF3G-NS-BL
ล้อแป้น 3″ (ผอม) แก้มแบน สีดำ ไม่มีเบรค

– แบบธรรมดา และแบบมีเบรค
– เสื้อดำ – ฝาดำ และฝาประกบดำ
– รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 20 Kg.

รุ่นย่อย
– CF3G-NS-BL (ธรรมดา)
– CF3G-LS-BL (มีเบรค)

 

 

สอบถามสั่งซื้อ