อุปกรณ์สำนักงานอีกอย่างที่ขาดไม่ได้ คือ ปลั๊กไฟ
 
เพราะเครื่องใช้สำนักงานหลักๆ ก็ใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์
โทรศัพท์ชาร์จ USB เป็นต้น
บริษัทฟิวเจอร์เทคฯ มีปลั๊กไฟให้เลือกใช้หลากหลายแบบ หลายราคา เพื่อให้เหมาะกับ
การใช้งานของลูกค้า อาทิเช่น ปลั๊กไฟแบบเจาะฝังเสมอหน้าโต๊ะ เมื่อใช้งานก็สามารถ
เปิด – ปิดได้, ปลั๊กไฟซ่อนอยู่โต๊ะ, ชาร์จไร้สาย, ช่อง USB เป็นต้น ทั้งยังนำไปใช้ใน
ห้องครัว ห้องนั่งเล่น หรือห้องนอนได้ตามการออกแบบของลูกค้า 

ช่องระบายอากาศโต๊ะทำงาน, ช่องระบายอากาศตู้

ช่องระบายอากาศอลูมิเนียม สีดำ

ช่องระบายอากาศโต๊ะทำงาน, ช่องระบายอากาศตู้

ช่องระบายอากาศกลม 35, 51 มม.

ช่องระบายอากาศโต๊ะทำงาน, ช่องระบายอากาศตู้

ช่องระบายอากาศ อลูมิเนียม

ช่องระบายอากาศโต๊ะทำงาน, ช่องระบายอากาศตู้

ช่องระบายอากาศ 60×220 มม. สีบีช

ช่องระบายอากาศโต๊ะทำงาน, ช่องระบายอากาศตู้

ช่องระบายอากาศ 35 มม. สีขาว