อุปกรณ์สำนักงานอีกอย่างที่ขาดไม่ได้ คือ ปลั๊กไฟ
 
เพราะเครื่องใช้สำนักงานหลักๆ ก็ใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์
โทรศัพท์ชาร์จ USB เป็นต้น
บริษัทฟิวเจอร์เทคฯ มีปลั๊กไฟให้เลือกใช้หลากหลายแบบ หลายราคา เพื่อให้เหมาะกับ
การใช้งานของลูกค้า อาทิเช่น ปลั๊กไฟแบบเจาะฝังเสมอหน้าโต๊ะ เมื่อใช้งานก็สามารถ
เปิด – ปิดได้, ปลั๊กไฟซ่อนอยู่โต๊ะ, ชาร์จไร้สาย, ช่อง USB เป็นต้น ทั้งยังนำไปใช้ใน
ห้องครัว ห้องนั่งเล่น หรือห้องนอนได้ตามการออกแบบของลูกค้า 

ช่องระบายอากาศโต๊ะทำงาน, ช่องระบายอากาศตู้

ช่องระบายอากาศอลูมิเนียม สีดำ

VG03-BL

ปลั๊กไฟโต๊ะทำงาน

กล่องปลั๊กไฟ พร้อม Wireless Charger

LT027

ปลั๊กไฟโต๊ะทำงาน

กล่องปลั๊กไฟ พร้อม Wireless Charger

LT026

ปลั๊กไฟโต๊ะทำงาน

อุปกรณ์ชาร์จไฟ USB 2 ช่อง

LT030

ปลั๊กไฟโต๊ะทำงาน

อุปกรณ์ชาร์จไร้สาย Wireless Charger

LT029004

ปลั๊กไฟโต๊ะทำงาน

กล่องปลั๊กไฟโต๊ะทำงาน

LT028

ปลั๊กไฟโต๊ะทำงาน

กล่องปลั๊กไฟ Pop up สีดำ

LT025-9-2LPU

ปลั๊กไฟโต๊ะทำงาน

กล่องปลั๊กไฟ Pop up 1 ช่อง สีดำ

LT024-9-1P

ปลั๊กไฟโต๊ะทำงาน

กล่องปลั๊กไฟ สีบรอนด์

LT023-4-3LPU

ปลั๊กไฟโต๊ะทำงาน

กล่องปลั๊กไฟ สีบรอนด์

LT022-4-2LU
LT021-4-2U

ช่องร้อยสายไฟ

ช่องร้อยสายไฟ 60, 80 มม.

CO49

ช่องระบายอากาศโต๊ะทำงาน, ช่องระบายอากาศตู้

ช่องระบายอากาศกลม 35, 51 มม.

VG04-SS

ช่องระบายอากาศโต๊ะทำงาน, ช่องระบายอากาศตู้

ช่องระบายอากาศ อลูมิเนียม

VG03

ช่องระบายอากาศโต๊ะทำงาน, ช่องระบายอากาศตู้

ช่องระบายอากาศ 60×220 มม. สีบีช

VG02-BE

ช่องระบายอากาศโต๊ะทำงาน, ช่องระบายอากาศตู้

ช่องระบายอากาศ 35 มม. สีขาว

VG01-WH

ช่องร้อยสายไฟ

ช่องร้อยสายไฟ สีขาว

CO12-WH

ช่องร้อยสายไฟ

ท่อร้อยไฟ สีดำ

CO11-BL