ช่องร้อยสายไฟ 60, 80 มม.

No.CO49-3-60,CO49-3-80
ช่องร้อยสายไฟโลหะ

ช่องร้อยสายไฟ
– ขนาด 60, 80 มม.
– สีโครเมียม, ปัดแฮร์ไลน์

สอบถามสั่งซื้อ