ช่องร้อยสายไฟพลาสติก 50 มม.

No.CO21-BL
ช่องร้อยสายไฟพลาสติก

ช่องร้อยสายไฟ
– ขนาด 50 มม.
– สีดำ

สอบถามสั่งซื้อ