ช่องระบายอากาศอลูมิเนียม สีดำ

No.VG03-BL
ช่องระบายอากาศโต๊ะทำงาน

ช่องระบายอากาศอลูมิเนียม
ขนาด
– 80x200x14.5 มม.
– 80x250x14.5 มม.
– 80x300x14.5 มม.

สอบถามสั่งซื้อ