ถาดวางคีย์บอร์ด + ราง สีเทา

No.TRA12
ถาดวางคีย์บอร์ด

ถาดวางพร้อมราง
ขนาด 550x270x35 มม.
สีเทา

สอบถามสั่งซื้อ