ช่องระบายอากาศ 60×220 มม. สีบีช

No.VG02-BE
อุปกรณ์สำนักงาน

ตะแกรงระบายอากาศ
– ขนาด 60×220 มม.
– สีบีช

สอบถามสั่งซื้อ